AUSTRALSKÝ OVČÁK
(Australian Shepherd)

 Standard FCI ( 20.6.2007)

č.342

Česká verze standardu je doslovným přepisem oficiálního znění standardu FCI., ze stránek www.cmku.cz
Máme radost, že díky právoplatnému uznání tohoto plemene došlo také k oficiálnímu překladu standardu v ČR  :-) !!!!!

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)                

           

ZEMĚ PŮVODU: USA 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 21.05.2007

 POUŽITÍ: ovčácký a farmářský pes 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 1: ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských

salašnických psů)

                                                           Sekce 1           ovčáčtí psi

                                                           Bez zkoušky z výkonu.

 KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Ačkoli existuje mnoho teorií o původu australského ovčáka, současná podoba této rasy pochází výhradně z USA. Jméno rasy vzniklo z asociace psů s baskickými pastevci, kteří přišli v 19. století do USA z Austrálie. Popularita australského ovčáka postupně stoupala s rostoucí oblibou westernového jezdectví po druhé světové válce, zejména díky rodeům a koňským show v televizi nebo ve filmu. Jejich přizpůsobivá a učenlivá povaha z nich učinila oblíbené pomocníky na mnoha amerických farmách a rančích. Američtí chovatelé pokračovali v rozvoji plemene, udržovali jeho všestrannost, bystrost, silné ovčácké instinkty a zároveň jejich atraktivní vzhled, kterému vděčí za svou všeobecnou oblíbenost. Ačkoli každý jedinec je unikátní svým zbarvením a znaky, všichni australští ovčáci jsou nepřekonatelní v oddanosti své rodině. Jejich četné talenty zajišťují pokračování popularity tohoto plemene. 

CELKOVÝ VZHLED: Australský ovčák je vyvážený, mírně prodlouženého rámce, se středně silnou kostrou a velikostí. Barvy srsti jsou rozmanité a individuální. Je pozorný a živý, mrštný a pohyblivý, zároveň je robustní a dobře osvalený, nikdy neohrabaný nebo těžkopádný. Srst je střední délky a struktury. Ocas je kupírovaný nebo přirozeně zakrnělý. 

DŮLEŽITÉ PROPORCE: délka od hrudní kosti k zadní straně stehna by měla být větší než výška v kohoutku.
Hmota
: pevná stavba, středně silná kostra. Psi (samci) jsou dobře osvalení, maskulinní, nikdy však příliš robustní stavby těla. Feny by měly být zřetelně samičího typu, aniž by však byly příliš lehce stavěné.  

POVAHA / TEMPERAMENT: Australský ovčák je inteligentní pracovní plemeno se silnými ovčáckými a hlídacími instinkty. Je spolehlivým společníkem a zároveň dostatečně vytrvalý k celodenní práci. Měl by být vyrovnané povahy, dobrosrdečný, zřídka svárlivý,  při prvním setkání může být ovšem poněkud zdrženlivý. Přílišná plachost, bojácnost nebo agresivita je přísně penalizována.

HLAVA: výrazných rysů, silná a suchá. Celková velikost má odpovídat velikosti těla.
 
MOZKOVNA
:
Lebka
: ploché až mírně vyklenuté temeno, někdy s mírně vyznačeným týlním hrbolkem. Délka je stejná jako šířka.
Stop
: středně vyjádřený, dobře patrný.
 OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba
: jedinci se zbarvením blue merle a černí jedinci mají černou nosní houbu a pysky. Jedinci se zbarvením red merle a červení mají játrově hnědou barvu nosní houby i pysků. U jedinců se zbarvením merle jsou na nosní houbě povoleny malé růžové skvrny, které ovšem nesmí přesahovat 25 % plochy nosní houby u psů starších 1 roku, jinak je to posuzováno jako závažná vada.
Tlama
: Stejně dlouhá nebo mírně kratší než mozkovna. Při pohledu ze strany jsou roviny temene lebky a horní linie tlamy paralelní a oddělené dobře patrným stopem. Směrem od nasazení se  tlama mírně zužuje až k zaoblené špičce.
Čelisti/Zuby
: plný chrup se silnými bílými zuby by měl tvořit nůžkový, případně klešťový skus.
Oči
: Hnědé, modré, jantarové nebo jakékoli variace nebo kombinace těchto barev jsou povoleny, včetně skvrn a mramorování. Mandlového tvaru, ani zapadlé, ani vystupující. Jedinci se zbarvením blue merle a černí jedinci mají černé okraje očních víček, jedinci se zbarvením red merle a červení jedinci mají játrově hnědou barvu okraje očních víček. Výraz: ukazuje pozornost a inteligenci, je pozorný a dychtivý. Pohled by měl být ostražitý, ale přátelský.
Uši
: trojúhelníkového tvaru, přiměřené velikosti a síly boltců, vysoko nasazené. V afektu se uši naklání dopředu nebo ke straně (jako růžicové ucho). Vztyčené nebo zavěšené uši jsou závažnou vadou.

 KRK: Silný, střední délky, s mírně prohnutou horní linií, dobře navazující na ramena.

 TRUP:
Hřbetní linie
: přímá a silná, rovná a pevná od kohoutku ke kyčelním kloubům.
Záď:
mírně šikmá.
Hrudník
: nepříliš široký, ale hluboký, dosahuje až k loktům.
Žebra
: dobře klenutá a dlouhá. Hrudník není ani sudovitý ani plochý.
Břicho a spodní linie:
  lehce vtažené k bedrům. 
OCAS
: rovný, přirozeně dlouhý nebo přirozeně krátký. Pokud je kupírován (v zemích, kde kupírování ocasu není zakázáno) nebo přirozeně krátký, neměl by přesahovat 10 cm délky.

 KONČETINY:  

HRUDNÍ KONČETINY:

Ramena: lopatky jsou dlouhé, ploché, leží poměrně blízko u kohoutku a jsou dobře uložené. Nadloktí je přibližně stejné délky jako lopatka, nasedá v přibližně v pravém úhlu na linii ramen, takže hrudní končetiny směřují přímo dolů, kolmo k zemi.
Končetiny
: rovné a silné. Silné kosti, oválné spíše než kulaté.
Nadprstí:
střední délky a velmi mírně ukloněné. Přední paspárky mohou být odstraněné.
Tlapky: oválné, kompaktní, se sevřenými, dobře vyklenutými prsty. Polštářky jsou silné a pružné. 

PÁNEVNÍ KONČETINY:  pánevní končetiny jsou od sebe vzdáleny přibližně stejně jako hrudní končetiny v plecích. Zaúhlení mezi pánví a stehnem odpovídá úhlu mezi lopatkou a nadloktím u přední končetiny, tj. přibližně 90°.
Koleno
: zřetelně vyznačené.
Hlezenní kloub
: středně úhlený.
Hlezna
: krátká, směřují kolmo k zemi a jsou vzájemně paralelní při pohledu zezadu. Zadní paspárky musí být odstraněné.
Tlapky:
oválné, kompaktní, se sevřenými, dobře vyklenutými prsty. Polštářky jsou silné a pružné. 

POHYB: Australský ovčák se pohybuje plynule, volně a lehce. Jeho pohyb je rovněž typický velkou pohyblivostí a vyrovnaným krokem s dobrým pokrytím prostoru. Jak hrudní, tak pánevní končetiny se pohybují rovně kupředu a paralelně se střední linií těla. Při rychlejším pohybu se tlapky obou párů končetin přibližují ke střední linii, přičemž hřbetní linie zůstává pevná a rovná. Australský ovčák musí být pohyblivý a schopný kdykoli změnit směr nebo rychlost pohybu.  

 OSRSTĚNÍ:
SRST
:
Středně hrubé textury, rovná až zvlněná, odolná vůči klimatickým vlivům, střední délky. Množství a kvalita podsady se liší v závislosti na klimatu. Na ušních boltcích, na hlavě, na přední straně hrudních končetin a pod hlezny je srst krátká a hladká. Zadní část pánevních končetin a záď jsou pokryté přiměřenými „kalhotami“ delší srsti. Delší srstí je také tvořená „hříva“ a „límec“ na krku, nápadnější u psů než u fen. Netypické osrstění je považováno za vážnou vadu.
BARVA
:

Blue merle, černá, red merle, červená – s i bez bílých znaků, a / nebo pálených skvrnek, to vše bez jakýchkoli preferencí. Linie bílého límce nepřesahuje na kůži kohoutek. Bílá barva je přípustná na krku (jak na části, tak po celé ploše límce), na hrudi, na končetinách, na spodní straně tlamy, na střední linii hlavy a také jako bílý znak na spodní straně hrudníku délky až 10 cm (4 palce), měřeno v horizontální linii od lokte. Na hlavě by bílá barva neměla převažovat a oči by měly být obklopeny barevnou srstí s dostatkem pigmentu. U zbarvení merle se s rostoucím věkem barvy celkově ztmavují.

VÝŠKA:
Výška v kohoutku
: U psů (samců) je preferovaná výška v kohoutku  51-58 cm (20-23 palců), u fen 46-53 cm (18-21 palců). U velmi kvalitních jedinců nicméně není výška považována za diskvalifikující vadu.
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
VYŘAZUJÍCÍ VADY
:

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.
Pozn.
: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 


Ilustrovaný standard Australského ovčáka

 

FCI-Standard N° 342 / 20.06.2007/GB 

AUSTRALIAN SHEPHERD

ORIGIN : U.S.A.                                                      

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 21.05.2007.

UTILIZATION : Farm and ranch shepherd dog.

CLASSIFICATION F.C.I. : Group 1  Sheepdogs and Cattle dogs

                                                         (except Swiss Cattle dogs)

                                           Section 1 Sheepdogs

                                           Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY :  While there are many theories as to the origin of the Australian Shepherd, the breed as we know it today developed exclusively in the United States. The Australian Shepherd was given its name because of the association with Basque Sheepherders who came to the United States from Australia in the 1800’s.

The Australian Shepherd’s popularity rose steadily with the boom of western horseback riding after World War II, which became known to the general public via rodeos, horse shows, movies, and television shows. Their inherent versatile and trainable personality made them assets to American farms and ranches.  The American stockman continued the development of the breed, maintaining its versatility, keen intelligence, strong herding instincts, and eye-catching appearance that originally won their admiration.

Although each individual is unique in colour and markings, all Australian Shepherds show an unsurpassed devotion to their families. Their many attributes have guaranteed the Australian Shepherd’s continued popularity.

GENERAL APPEARANCE : The Australian Shepherd is well balanced, slightly longer than tall, of medium size and bone, with colouring that offers variety and individuality. He is attentive and animated, lithe and agile, solid and muscular without cloddiness. He has a coat of moderate length and coarseness. He has a docked or natural bobbed tail.

IMPORTANT PROPORTIONS : Measuring form the breastbone to rear of thigh and from top of the withers to the ground the Australian Shepherd is slightly longer than tall.

Substance: Solidly built with moderate bone. Structure in the male reflects masculinity without coarseness. Bitches appear feminine without being slight of bone.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT : The Australian Shepherd is an intelligent working dog of strong herding and guarding instincts. He is a loyal companion and has the stamina to work all day.  With an even disposition, he is good natured, seldom quarrelsome. He may be somewhat reserved in initial meetings. Any display of shyness, fear or aggression is to be severely penalized.

HEAD : The head is clean cut, strong and dry. Overall size should be in proportion to the body.

CRANIAL REGION :

Skull : Top flat to slightly domed. It may show a slight occipital protuberance. Length and width are equal.

Stop : Moderate, well-defined.

FACIAL REGION :

Nose : Blue merles and blacks have black pigmentation on the nose (and lips). Red merles and reds have liver (brown) pigmentation on the nose (and lips). On the merles it is permissible to have small pink spots; however, they should not exceed 25 % of the nose on dogs over one year of age, which is a serious fault.

Muzzle : Equal in length or slightly shorter than the back skull. Viewed from the side the topline of the back skull and muzzle form parallel planes, divided by a moderate, well-defined stop. The muzzle tapers little from base to nose and is rounded at the tip.

Jaw/Teeth : A full complement of strong white teeth should meet in a scissors bite or may meet in a level bite.

Eyes : Brown, blue, amber or any variation or combination thereof, including flecks and marbling. Almond shaped, not protruding nor sunken. The blue merles and blacks have black pigmentation on eye rims. The red merles and reds have liver (brown) pigmentation on eye rims. Expression : Showing attentiveness and intelligence, alert and eager. Gaze should be keen but friendly.

Ears :  Triangular, of moderate size and leather, set high on the head. At full attention they break forward and over, or to the side as a rose ear. Prick ears and hanging ears are severe faults.

NECK : Strong, of moderate length, slightly arched at the crest, fitting well into the shoulders.

 BODY :

Top line : Back straight and strong, level and firm from withers to hip joints.

Croup :  Moderately sloping.

Chest : Not broad, but deep with the lowest point reaching the elbow.

Ribs : Well sprung and long, neither barrel chested nor slab-sided.

Underline and Belly :  Shows a moderate tuck-up.

TAIL : Straight, naturally long or naturally short.  When docked (in countries where this practice is not forbidden), or naturally short, not to exceed 10 cm.

 LIMBS

 FOREQUARTERS :

Shoulders : Shoulder-blades long, flat, fairly close set at the withers and well laid back. The upper arm, which should be relatively the same length as the shoulder-blade, attaches at an approximate right angle to the shoulder line with forelegs dropping straight, perpendicular to the ground.

Legs : Straight and strong. Bone strong, oval rather than round.

Pastern : Medium length and very slightly sloping. Front dewclaws may be removed.

Feet : Oval, compact, with close-knit, well-arched toes. Pads thick and resilient.

HINDQUARTERS :

General appearance : The width of the hindquarters is equal to the width of the forequarters at the shoulders.

The angulation of the pelvis and upper thigh corresponds to the angulation of the shoulder-blade and upper arm, forming an approximate right angle

Stifle : Clearly defined.

Hock joints :  Moderately bent.

Hocks : Short, perpendicular to the ground and parallel to each other when viewed from the rear. Rear dewclaws must be removed.

Feet : Oval, compact with close-knit, well-arched toes. Pads thick and resilient.

GAIT : The Australian Shepherd has a smooth, free and easy gait. He exhibits great agility of movement with a well-balanced, ground covering stride. Fore-and hind legs move straight and parallel with the centre line of the body. As speed increases, the feet (front and rear) converge toward the centre line of gravity of the dog while the back remains firm and level. The Australian Shepherd must be agile and able to change direction or alter gait instantly.

 COAT

HAIR : Of medium texture, straight to wavy, weather resistant and of medium length. The undercoat varies in quantity with variations in climate. Hair is short and smooth on the head, ears, front of forelegs and below the hocks. Backs of forelegs and breeches are moderately feathered. There is a moderate mane and frill, more pronounced in dogs than in bitches. Non-typical coats are severe faults. 

COLOUR : Blue merle, black, red merle, red – all with or without white markings and/or tan (copper) points, with no order of preference. The hairline of a white collar does not exceed the point of the withers at the skin.

White is acceptable on the neck (either in part or as a full collar), chest, legs, muzzle underparts, blaze on head and white extension from underpart up to four inches (10 cm), measuring from a horizontal line at the elbow.

White on the head should not predominate, and the eyes must be fully surrounded by colour and pigment. Merles characteristically become darker with increasing age.

SIZE :

Height at the withers : The preferred height for males is 20-23 inches (51-58 cm), females 18-21 inches (46-53 cm). Quality is not to be sacrificed in favour of size. 

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

ELIMINATING FAULTS :

·         Aggresive or overly shy.

·         Undershot, or overshot.  Loss of contact caused by short center incisors in an otherwise correct bite shall not be judged undershot. Teeth broken or missing by accident shall not be penalized.

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.