Kliknutím na obrázek,jméno nebo chovatelskou stanici se dostanete na osobní stránku jmenované feny :-)
  Click on picture,name or breed station and you can see personal page of bitch :-)


 

Bohemia Acro

foto 6měsíců photo 6months

 

Bohemia Acro

foto 4,5měsíce  photo 4,5months

 

Saffron Sherhy Fantastic Acro
"Fanny"

Ich. Seven Days-of-Love Taihe Dian
+
 Ch.Epsylon Yue-Kaang-Kou
foto 12 týdnů + 5měsíců
12weeks+5months


Bohemia Acro

Multichampionka, Interchampionka
Klubová vítězka, Středo-východoEvropská vítězka
Šampionka: Česká,  Polská,  Slovenská,  Běloruská,  Ruská,  Slovinská, Klubová

Multichampion, Interchampion
Champion: Czech, Poland, Slovak,
Belorussia, Rusia, Slovenia, Club
 Club Winner, Middle-EastEuro Winner

 


Bohemia Acro

Evropská vítězka 2002 ,Interchampion , Multichampion
Š
ampionka:Česká, Polská, Slovenská, Klubová,Juniorská šampionku:Česká,Polská,Sloven.,Klubová

 Europa Winner 2002, Interchampion, Multichampion
Champion: Czech, Poland, Slovak, Club  Young champion: Czech,Poland,Slovak, Club

Bohemia Acro

Interchampion, Grandchampion
 Šampionka: Čech, Slovenska, Polska, Ruska Moldávie,
Grand šampionka a Klubová š.
BOB, rez. BIG

Grandchampion , Interchampion
Champion: Czech, Slovak,Poland, Russia, Moldavia,
Grand champion and Club champ.
BOB, rez. BIG
 

MidnightDream´s

Šampionka Israele, Čech, Slovenska, Polska, Ruska a Srbska a Černé hory,
 čekatelka  Interšamiona,  2x BOB

Champion Israel, Czech, Slovak, Poland, Russia and Serbia and Montenegro, 
weiter  Interchampion, 2x BOB

Prime Moon

5x Vítězka mladých (ČR, SR, PL,SRN),
Š
ampionka mladých: Klubová, Polská
2x rez. BIS junior

5xWinner Young class(CZ,SK,PL,SRN),
Champion Young Club, Poland
2x rez. BIS Young


Bohemia Acro

 BIS puppy  výstavy, 3x BIS Junior
Český a Klubový Junior šampion, před dokončením Slovenského Jun.šampiona
čekatel Slovinského šampiona a Interšampiona
Světová vítězka mladých 2006

 BIS puppy, 3x BIS Young
Czech and  Club Young Champion, waiter Slovak young champ.
waiter champion Slovenia and Interchampion
World Young champion 2006

Bohemia Acro

Česká, Chorvatská a Klubová junior šampionka, 10x CAJC, BIS JUNIOR
Čekatel junior šampiona Polského a Slovinského

Young champion Czech, Croatia and Club, 10x Young winner, BIS young dog
Weiter young champion Poland and Slovinia

 

Bohemia Acro

Šampionka Bosny a Hercegoviny, Česká šampionka
Česká,Slovenská a Klubová junior šampionka, res.BIS dorost
Čekatelka Polského  junior šampiona,
 čekatelka Českého,Slovenského šampiona a Interšampiona

Champion Bosna and Hercegovina, Czech champion
Czech,Slovak  and Club young champion, res.BIS puppy
Waiter champion Slovak and Interchampion

Bohemia Acro

Výborná,Vítězka třídy štěňat

Excellent, Winner Puppy class

Bohemia Acro

Česká,Polská a Klubová junior šampionka, 7x CAJC, Nejlepší dorost

Young champion Czech, Poland and Club, 7x Young winner, Best Puppy

 


Bohemia Acro

Výborná - Excellent

Bohemia Acro

Vítězka třídy dorostu, nejlepší dorost výstavy, Vítězka tř. mladých

Winner Puppy class, Best Puppy on Show, Winner Young class

 

Bohemia Acro

Juniorská šamp. Česká a Klubová, Klubová šampionka

Young champion Czech and Club, Club champion

 

Bohemia Acro

Výborná - Excellent

Bohemia Acro

Ruský junior šampion,Ruský šampion

Young champion Russia, Russia champion

from Audrey´s Paradis

Vítězka mladých  -  Young winner

Bohemia Acro

Klubová vítězka mladých - Club Young Winner

Vítězka tř.mladých - Many time Winner Young class

Bohemia Acro

Juniorská šampionka  Polska, Klubu - Young Champion  Poland, Club

mnohokrát Vítězka tř.mladých - Many time Winner Young class

 

Bohemia Acro

2x Vítězka tř.mladých, CAC   2x Winner young, CAC

Bohemia Acro

Klubová juniorská šampinka   - Club young champion

CAC, rez. CAC , rez. BIS junior

Bohemia Acro

Junior šampionka klubová - Young champion Club

Mnohokrát Vítězka tř.mladých - Many time Winner Young class