Novinky NEWS

2012

Vše o nás opravdu aktuálně na Facebooku    All news about us are on Facebook

15.7.2012 aktualizace-UPGRADE Výstavní úspěchy našich dětí pokračují i v roce 2012:-) New page for show successes of our kids in 2012 :-)

  30.6.2012 aktualizace-UPGRADE Aktualizovali jsme sekci PRODEJ We updated section FOR SALE

                    15.3.2012 aktualizace-UPGRADE Nové fotky našich dvou vrhů Australských ovčáků  New pics of our two litters of Australian shepherds

                    14.3.2012 aktualizace-UPGRADE Je to téměř rok, co Way cestovala do USA za Rowanem - aktualizovali jsme stránku našemu U vrhu! Soon it will one year after Way travel to USA... we updated page for litter U - puppies out of Rowan and Way grow up very well!

                     14.3.2012 aktualizace-UPGRADE CRUFT dog SHOW 2012  

                     14.3.2012 aktualizace-UPGRADE  WESTMINSTER 2012 

                                24.1.2012  aktualizace-UPGRADE Sněhové radovánky Snow time :-)

                     19.1.2012 aktualizace-UPGRADE Nové fotky našich dvou vrhů Australských ovčáků  New pics of our two litters of Australian shepherds

                     1.1.2012 aktualizace-UPGRADE PFky do roku 2012 od našich přátel najdete ZDE  Christmas cards to 2012 from our friends you can find HERE

2011

 

  19.12.2011 aktualizace-UPGRADE Eukanuba World Challenge vyhrál Australský ovčák!! EWC won Australian shepherd!!

  18.12.2011 aktualizace-UPGRADE Přáníčka a PFky do nového roku se začínají množit :-) Christmas Card from our friend :-)

             19.11.2011 aktualizace-UPGRADE Roční bodování TOP TEN 2011 (KCHBO) Competition TOP TEN show aussies for 2011

19.11.2011 aktualizace-UPGRADE Další výstavní úspěchy našich dětí :-) New page for show successes of our kids for this year :-)

            25.8.2011 aktualizace-UPGRADE Nová štěňátka v Rusku - vrh V se povedl :-) více v sekci Štěňata - Aktální vrh New puppies in Russia - litter V is nice :-) more in Puppies - Present litter

            2.8.2011 aktualizace-UPGRADE První štěňata po Magnumovi !!v chovatelské stanici Energie v Německu více zde! First Magnum offsprings in Germany Energie kennel!more here
 

            9.7.2011 aktualizace-UPGRADE Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce, kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí. Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý, tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila. Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji. Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce. A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete.
Dnes ve věku 10let a 4měsíce nás navždy opustil náš milovaný dědeček "Sooner"
MultiCh.BIS Sunshine Sooner or Later. Nikdy na tebe nezapomeneme, byl jsi skvělý pes, který zůstane v našich srdcích navždy!!!
Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable. All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.
Today
 left us our beloved grandpa "Sooner"
MultiCh.BIS Sunshine Sooner or Later  forever. Never forget you, you were a great dog that will remain in our hearts forever!

               26.6.2011 aktualizace-UPGRADE Nové fotky štěňátek od Sisi a Way, více v sekci Aktuální vrh New photos of puppies from Sisi and Way, more in section Puppies - Present litter

               12.6.2011 aktualizace-UPGRADE Další výstavní úspěchy našich dětí :-) New page for show successes of our kids for this year :-)

               29.5.2011 aktualizace-UPGRADE Sisi a Way mají krásná štěňátka, více v sekci Aktuální vrh Sisi and Way have beautiful puppies, more in section Puppies - Present litter

          14.5.2011 aktualizace-UPGRADE  Nový host v naší rodině:-) Více najdete ZDE New guest on our family! More see here

           14.5.2011 aktualizace-UPGRADE MVP Praha: Safír na foto (syn Rythma a Way) získal v mezitřídě r.CAC + r.CACIB! Jeho sestra Izzie bojovala ve třídě mladých a získala CAJC !!!!
Duo CACIB Bratislava: Ťapka (dcera Rocka a Anais) 2x r.CAC,
Merlin (syn Sugara + Sisi) 2xCAC + 2xCACIB + BOB, kvalifikace na Cruft´s 2012 a užší výběr na BIG !!!!!! Gratulujeme všem a moc děkujeme :-)
 IDS Prague:   Safír on picture (son of Rythm + Way) won r.CAC + r.CACIB, his sister Izzie won in young class and get Junior winner!!!!
 Duo CACIB Bratislava: Ťap (Rock + Anais daughter) won 2x r.CAC, and
Merlin  won 2x CAC + 2x CACIB + BOB, Cruft´s qualification and short choice on BIG !!!

                1.5.2011 aktualizace-UPGRADE Také první máj - lásky čas, přinesl našim dětem další super úspěchy! NVP Bánská Bystrica SK Also 1st May - love time, was successful for our kids CAC Banska Bystrica SK

Jch.Prosto Chudo MODEL ACRO (syn Sisi a Sugra) poprvé mezi "dospěláky" a hned získal titul CAC! Jch.Prosto Chudo MODEL ACRO (son of Sisi and Sugar) first time in adult class and won CAC!
Prosto Chudo GIPSY (dcera Anais a Rocka) získala další slovenský CAC Prosto Chudo GIPSY (daughter of Anais and Rock) won next CAC for Slovakian champion
MultiCh.Prosto Chudo DIRTY DANCER (dcera Anny a Rocka) získala CAC, Nejlepší fena + BEST OF BREED + res.BEST IN GROUP! Dirty ještě na klubové výstavě v tento den získala tituly klubový CAC,  Klubový vítěz, BOB a res.BISS! A v den předešlý titul CAC a klubový CAC! MultiCh.Prosto Chudo DIRTY DANCER (daughter of Anna a Rock) won CAC, Best female + BEST OF BREED + res.BEST IN GROUP! Dirty won on specialty show (May 1st, 2011) Club CAC, Best female, BOB and reserve BEST IN SPECIALTY SHOW! And at the day before (April 30rd, 2011) won CAC and club CAC!
Jch.Prosto Chudo MODEL ACRO MultiCh.Prosto Chudo DIRTY DANCER

30.4.2011 aktualizace-UPGRADE Poslední dubnový den byl pro naše děti velmi úspěšný Last day in April was very successful for our kids

Gent Oriflame Prosto Chudo INTELIGENT ACRO AGENT získal titul BOB + BEST IN GROUP v Rusku! Navázal tak na úspěch z minulého týdne, kdy získal BOB + res.BIG! Na této výstavě získala dcera Skippy a Cyruse "Oriflame" Nejlepší mladý + Junior BIS!
 Prosto Chudo INTELIGENT ACRO AGENT won BOB + BEST IN GROUP in Russia! Last weekend he won also BOB + res.BIG! On this show won Oriflame (daughter of Skippy and Cyrus) BISJUNIOR!

A Eminnem New Acro BEST IN GROUP!Ch.BIS A EMINNEM New Acro byl po dlouhé době na výstavě a užil si to náramně - získal titul BOB + BEST IN GROUP :-)
Ch.BIS A EMINNEM New Acro was on show since long time and he enjoy it - won BOB + BEST IN GROUP :-)

Prosto Chudo It´s Blue SapphireNa stejné výstavě jako Eminnem byl také Way druhý syn Prosto Chudo IT´S BLUE SAPHIRE (bratr Genta!) a u přísného rozhodčího získal vítězství ve své třídě!
On the same show like Eminnem was also Way´s next son
Prosto Chudo IT´S BLUE SAPHIRE  (brother of Gent!) and get Class winner from very strict judge!

Ich.MultiCh.BEST FOR GREAT LADY Bohemia Acro je dalším Way synem, který zaznamenal super úspěch - na slovenské klubové výstavě získal titul BOB a res.BISS! Jsme rádi, že jeho majitelé jej stále považují za to nejlepší, co doma mají a přesto, že má Chippík vše splněno, se stále aktivně a s úspěchem prezentuje na výstavách!
Ich.MultiCh.BEST FOR GREAT LADY Bohemia Acro
is next son of Way and he was very successful on Club show in Slovak and won BEST OF BREED + res.BEST IN SPECIALTY SHOW! We are so proud that Chipp is for his owners the best dog from all their dogs and he has really everything and they entry him to next and next shows and he is still very very successful!

Winnie na Slovenské klubové výstavěPoprvé se v "dospělé" třídě objevila také Way dcera Winnie (sestra Genta a Safíra) celým jménem Prosto Chudo Impassive Lady a na slovenské klubové výstavě porazila dvě konkurentky (mnohem starší feny, šampionky!) a získal titul CAC + CC!
The first time in adult class was also Way´s daughter Winnie (sister of Gent and Saphire) named Prosto Chudo Impassive Lady and on Club show in Slovak beat two older females with champion titles and won CAC + Club CAC!

 

27.4.2011 aktualizace-UPGRADE Nové fotky štěňátek ve věku 6 a 7 týdnů, více v sekci  AKTUÁLNÍ VRH  New photos of our puppies, more in section PRESSENT LITTER

                25.4.2011 aktualizace-UPGRADE DRAK splnil coursingovou licenci!!! Na třetí účasti na coursingu (trénink + 2x licenční běh) splnil  všechny čtyři absolvované licenční běhy a může se příště těšit na závody... Poprvé běhala také BABY a splnila dva párově běhy, takže se pokusí licenci rovněž dokončit :-))) Foto ZDE
DRAK
has full conditions for Coursing licence!!! He did great on his third coursing (one training and two licence´s run) and next time he can take part in race!!! The first time try it also young girl BABY and she also did great - both couple runs she did and next time she try to finished coursing licence :-))) Photos HERE

                24.4.2011 aktualizace-UPGRADE MVP České Budějovice - Enzo (syn Marse a Way) získal v kvalitní konkurenci CAC + CACIB!!! Ťap (dcera Rocka a Anais) porazila fenu importovanou z USA a získala CAC + CACIB!!! Ask (syn Wapíka a Sunny) získal první CAC na grandšampiona! Izzie (dcera Rythma a Way) získala druhé místo ve třídě mladých V2 ze čtyř fen. Máme radost, že nejvyšší tituly si odnesli pouze potomci našich psů, protože CAJC fena i CAJC pes jsou děti námi odchovaného Emila. Mladý pes získal navíc i prvenství v plemeni a přidal v závěru Junior BIG a res.BIG! Foto ZDE CACIB České Budějovice - Enzo (son of Mars and Way) won in stron competition CAC + CACIB!!! Ťap (daughter of Rock and Anais) beat female imported from USA and won CAC + CACIB!!! Ask (son of Wahpeeh and Sunny) won his first CAC for Grand champion! Izzie (daughter of Ryhtm and Way) won nice second place EXC.2 from 4 junior females! We are so happy that all titles won only our dogs or their kids, because both Junior winners are kids of our male Eminnem! And junior male "Bred" won BOB, Junior BIG + BIG II! Photos HERE

              23.4.2011 aktualizace-UPGRADE Na stránce plánovaného vrhu po Rowanovi a Way je odkaz na rozsáhlý report a více než 600 fotek! On page of our future puppies out of Rowan and Way is big report (under construction) and more than 600 photos!

              21.4.2011 aktualizace-UPGRADE Plánujeme zajímavá spojení, více v sekci PLÁNOVANÝ VRH We are planning exciting litters, more in section Puppies -> Our breed plan

              9.4.2011 aktualizace-UPGRADE Nové fotky štěňátek, více v sekci  AKTUÁLNÍ VRH  New photos of our puppies, more in section PRESSENT LITTER

              4.4.2011 aktualizace-UPGRADE  Dnes přišly skvělé zprávy z Ruska, kde je na dovolené náš GENT - na první výstavě s handlerkou Irinou Bogatovou získal CAC, Nejlepší pes a BOB! Dcera naší Skippy a Cyruse - Oriflame získala Nejlepší mladý! Moc gratulujeme a děkujeme! Nice news from Russia - our GENT is here on holiday and on first show with handler Irina Bogatova won CAC, Best male and BOB! Daughter of our  Skippy and Cyrus - Prosto Chudo Oriflame won Best junior! BIG congratulation and thanks!

Za zmínku stojí i potomek našich psů MultiCh.Seventy Seven It´s Show Ball "SHURIK" (Ch.Aristocrat Bohemia Acro + Ch.Best For Seventy Seven Bohemia Acro), který získal další titul BOB a r.BIG na Národní výstavě LIDER&PRESTIZ, takže má svou osobní stránku :-)

So successful is also son of our dogs
MultiCh.Seventy Seven It´s Show Ball "SHURIK" (Ch.Aristocrat Bohemia Acro + Ch.Best For Seventy Seven Bohemia Acro), he won next BOB + BIG 2 on National show Lider&Prestiz, so he has his personal page :-)

 

              3.4.2011 aktualizace-UPGRADE V sekci Články -> Úprava - Grooming najdete nové video s úpravou australského ovčáka! In section Articles -> Grooming is new video with Grooming of Australian Shepherd

              27.3.2011 aktualizace-UPGRADE DRAK plní coursingovou licenci - stejně jako jeho maminka Anais! Více najdete v galerii z tréninku nebo v galerii z prvních licenčních běhů nebo na krásném videu ZDE. DRAK is excellent in coursing as his mother Anais! He start with Coursing licence - you can see some photos in gallery from training or in gallery from first runs for licence or on nice video HERE.

              20.3.2011 aktualizace-UPGRADE Merlin zářil na Celostátní výstavě psů v Nitře, kde získal V1 CAJC ze 4 psů a tím dokončil JUNIOR ŠAMPIONA SLOVENSKA, dále v silné konkurenci vyběhal titul BOB. A ani v závěrečných soutěžích se neztratil - nejprve se stal BIS Junior psem prvního výstavního dne a chvíli na to přidal ještě prvenství ve skupině - BEST IN GROUP 1! Druhý den se dařilo fence Happy, která získala na MVP Katowice již třetí Polský CAC a na dokončení šampiona ji chybí již jen časová podmínka a navíc přidala i titul res.CACIB! Moc gratulujeme a děkujeme :-) Merlin did great on National show in Nitra - won Junior winner from 4 males and become SLOVAK JUNIOR CHAMPION, than won BOB. In final he become BEST IN SHOW JUNIOR male and BEST IN GROUP 1! Next day  Happy won on CACIB Katowice next title CAC PL and also r.CACIB! Big congratulation and many thanks!

                   14.3.2011 aktualizace-UPGRADE CRUFT dog SHOW 2011  

                  14.3.2011 aktualizace-UPGRADE Aktualizovali jsme sekci PRODEJ We updated section FOR SALE

                  6.3.2011 aktualizace-UPGRADE Exi má štěňátka, více v sekci  AKTUÁLNÍ VRH  Exi has puppies, more in section PRESSENT LITTER

            15.1.2011 aktualizace-UPGRADE  WESTMINSTER 2011 

 

->NOVINKY 2010 + 2009 + 2008 + 2007 + 2006 + 2005 NEWS<-

.

.

.

Největší výstavní úspěchy v The biggest show successes on

2009

DUO CACIB Nitra + Pedigree Cup 2009

Světová výstava BRATISLAVA: Ich.Vanity Bohemia Acro získala v téměř 11 letech  tituly Světový vítěz veteránů, Veterán BOB a BOB z více než 140shih tzu!!! Ich.Gambler Bohemia Acro se stal Světový vítěz veteránů!!! Syn našeho Jch.Pure Red Gold Bohemia Acro "Lee" se stal Světovým vítězem!  Wold dog show BRATISLAVA: Ich.Vanity Bohemia Acro Veteran World Winner, Veteran BOB + BEST OF BREED from more than 140 shih tzus!!! Ich.Gambler Bohemia Acro won Veteran World Winner!!! Son of our Jch.Pure Red Gold Bohemia Acro "Lee" become World winner!
 

DUO CACIB Bratislava - Emil BIG,  Wait BIG + BIS Junior! DUO CACIB Bratislava -Emil BIG, Wait BIG + BIS Junior!

NVP Košice a super úspěchy Great successes on CAC Kosice

Emil získal BIS na MVP Bratislava!!! Emil won BIS on IDS Bratislava!!!

 Sam získal BIS na MVP Trenčín Sam won BIS on IDS Trenčín

Šampion šampionů 2008 PRAHA + TOP DOG, kde se náš Rock umístil jako res.TOP DOG všech plemen Champion of Champions 2008 PRAGUE + TOP DOG, Rock is res.TOP DOG all breeds 2008

Největší výstavní úspěchy v The biggest show successes on

2008

Rock získal BIG na MVP Praha Rock won BIG on IDS Prague

Evropská výstava Budapešť Euro dog show Budapest

Světová výstava STOCKHOLM World dog show Stockholm

Ročík získal BIG na NVP Mladá Boleslav Rock won BIG on show in Mlada Boleslav

Rock získal BIS na výstavě ve Wroclavi!!!Rock won BIS on show in Wroclaw!!!

Wahpeeh získal BIS na KV AUO ve VídniWahpeeh won BIS on Club show of Aussies in Vienna

Sunny získala BOD a res.BIS na NVP Ostrava Sunny won BOD and res.BIS on National show in Ostrava

 

Šampion šampionů CZ a vyhlášení soutěže TOP DOG 2007  Champion of Champions CZ and TOP DOG 2007

Největší výstavní úspěchy v The biggest show successes on

2007

2x CACIB Vilnus 2x CACIB Vilnius

Šampion šampionů Bratislava Champion of Champions Bratislava

NVP Brno - Tailor BIS National show Brno Tailor won BIS

 

 MVP Oradea, Rumunsko Int.show Oradea, Romania

Klubová a Speciální výstava AUO  Wahpeeh progeny group SaturdayClub and speciality show of Aussies

Národní výstava psů OSTRAVA, Rock získal BIG National dog show Ostrava, Rock won BIG

2x CACIB Zagreb, Rock získal BIG Successful weekend 2x CACIB Zagreb, Rock won BIG

Šampion šampinů,Praha, Kangaroo získal BIS! Champion of Champions, Prague, Kangaroo won BIS

NVP Olomouc, Rock získal BIS!!!! National show Olomouc, Rock won BIS!!!!!!!

Největší výstavní úspěchy v The biggest show successes on

2006

Světová výstava psů, Poznań, Polsko World dog show, Poznan, Poland

Šampion šampionů BRATISLAVA, Slovensko Champion of champions BRATISLAVA, Slovak

MVP Mladá Boleslav Int.show Mlada Boleslav

MVP Umag, Chorvatsko + MVP Portorož, Slovinsko  2 shows by the seaside

MVP Nitra, Slovensko International show Nitra, Slovak

Krajská výstava Regional show Czech Hradec Králové

Šampion šampionů LESZNO, Polsko Champion of champions, LESZNO, Poland