Kliknutím na obrázek,jméno nebo chovatelskou stanici se dostanete na osobní stránku jmenovaného psa :-)
  Click on picture,name or breed station and you can see personal page of dogs :-)

Ich. Kangaroo Bohemia Acro " Key"

Bohemia Acro

Multichampion, Interchampion, Grandchampion
Šampion:Český, Polský,Slovenský,Ruský,Kyperský,Slovinský,Chorvatský, Klubový, šampion Srbska a Černé hory, šampion Bosny a Hercegoviny
čekatel šampiona Německa,Rakouska,Holandska
BEST IN SHOW

Multichampion, Interchampion, Grandchampion
Champion: Czech, Polak, Slovak, Russia, Cyprus, Slovenia,Croatia,
 Club,Serbia and Montenegro, Bosna and Hercegovina
Waiter champion Germany,Austria,Holland
BEST IN SHOW

Saffron Sherhy

Šampion: Český, Ruský, Běloruský, Chorvatský, Montenegro, RKF a Klubový šampion
Multi BOB, CACIB, BIG, BEST IN SHOW

Champion: Czech, Russia, Belorussia, Croatia, Montenegro, RKF and
Club champion
Multi BOB, CACIB, BIG, BEST IN SHOW


Bohemia Acro

BIS dorost výstavy, BIS3 dorost výstavy
 Český, Slovenský a Klubový jun.šampion,
BIS JUNIOR
Světový vítěz mladých 2006 + BOB

BIS puppy, BIS3 puppy,
 Young Champion Czech,Slovak,Club, Serbia and Montenegro
BIS YOUNG
World Young champion 2006 + BOB


Bohemia Acro

Interšampion, Multišampion
Český, Klubový a Polský  junior šampion
šampion Bosny a Hercegoviny, Polský, Český, Slovenský, Ruský
čekatel šampiona Slovinska a Chorvatska

Interchampion, Multichampion
Czech,Club and Poland young champion
Russia, Poland, Czech, Slovak, Bosna and Hercegovina champion
Waiter champion  Slovenia, Croatia

King for Acro di Casa Corsini " Kinky"

di Casa Corsini

Interšampion, Multišampion
Šampion Český, Slovenský, Polský, Moldavský, Ruský a Klubový

Interchamion, Multichampion
Czech, Slovak, Poland, Russia, Moldavia and Club  champion

 3x BIG + BEST IN SHOW

MidnightDream

Šampion Israele a Ruska, čekatel šampiona Slovenska a Polska
 import z jižní Afriky


Champion Israel and Russia , waiter  champion Slovakia, Poland
 import from south Africa

Ch. You Love Me Bohemia Acro " malej Endík"

Bohemia Acro

Interšampion, Multišampion
Junior šampion Český,Polský,Slovinský,Slovenský a Klubový
Šampion Český, Slovenský,Polský, Ruský a Klubový

Interchampion, Multichampion,
Young champion: Czech, Poland, Slovak, Slovenia, Club
Champion: Czech, Slovak, Poland,Russia and Club

Astarte Gold

Saffron Sherhy

foto 8,5měsíce photo 8,5months

Cheina Doll´s


 

foto 3měsíce photo 3months

Wingate´s Greatest for Acro " Grejsi"
 

Nejlepší dorost - Best puppy

Ch. Atlanta form Audreys Paradis ! Atýsek"

from Audrey´s Paradis

Multišampion
Junior šampion Český a Klubový
Šampion Český, Polský, Ruský , Litevský a Klubový

Multichampion
Young champion Czech, Club
Champion: Czech, Poland, Rusia, Latvia, Club

Scandal LOver Bohemia Acro " Scandal"

Bohemia Acro

Junior Šampion: Český, Polský, Slovenský, Klubový
Čekatel šampiona Českého, Polského a Slovenského

Young champion : Czech, Poland, Slovak, club
Waiter championa Czech, Poland, Slovak