Kliknutím na obrázek, jméno feny  nebo její chovatelskou stanici se dostanete na osobní stránku vybrané feny  :-)
  Click on picture, bitch´s name or her breed station and you can see personal page of choosen bitch :-)

Shallow River´s

Junior šampion Klubový, Česky, Slovenský, Polský, Slovinský a Chorvatský
Šampion Český, Polský, Slovenský, Ruský, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatský a Litevský
 Klubový šampion + GRAND šampion SK + CZ
Čekatel šampiona  Slovinska, Rumunska, Rakouska
!!!INTERŠAMPION!!! - první australák v České republice!
Nejúspěšnější fena australského ovčáka v České republice

Young champion Czech, Slovak, Poland, Slovenia, Croatia,Club
Champion Czech, Poland, Slovak, Russia, Bosna and Hercegovina, Montenegro,Croatia, Lithuania,
Club champion and GRAND champion SK + CZ
Waiter champion Slovenia, Romania, Austria
!!!INTERCHAMPION!!! - the first aussie in Czech republic!
The best female of australiand shepherd in Czech republic

Bohemia Acro

 Junior šampion Chorvatský,Český,Polský a Klubový!
Šampion Český + Slovenský + Černé hory + Bosny a Hercegoviny + Polska + Chorvatska!
GRAND šampion CZ! Adria Alpe Winner
Nejlepší mladá fena roku 2007, Nejlepší dospělá fena roku 2008
Klubový šampion, čekatel Rumunského, Rakouského a Chorvatského šampiona
 Young champion Croatia ,Czech, Club and Poland
Champion Czech + Slovak + Montenegro + Bosna and Hercegovina! + Poland + Croatia! 
 Czech GRAND Champion! Adria Alpe winner
The Best Young Female in 2007 and The Best Young in 2007, The Best Adult Female in 2008
Club champion,
waiter Romania, Austria and Croatia champion

Puella Fera

Český a Klubový junior šampion, Národní vítěz
2x Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých, BIS redmerle
Šampion Bosny a Hercegoviny!!! Český šampion!!! Klubový šampion!!!
Druhá nejlepší mladá fena roku 2007, Třetí nejlepší dospělá fena roku 2008
 
Czech and Club young champion, National winner
2x Club young winner, young winner of speciality show, BIS redmerle
Champion of Bosnia and Hercegovina!!! Czech champion!!! Club Champion!!!
Second-Best Young Female in 2007, Third-Best Adult Female in 2008

New Acro

Šampion Montenegro !!! Polský šampion !!!
Český junior šampion!!! CACIB, 4* BOB, BIG 5
Champion of Montenegro !!! Polish Champion!!!
Czech Junior Champion!!! CACIB, 4* BOB, BIG V

New Acro

Šampion Montenegro, Český junior šampion, Junior šampion Lucemburska!!! CACIB
Champion of Montenegro, Czech Junior Champion, Junior Champion of Luxembourg!!! CACIB

Prosto Chudo

CAJC CZ,PL 2x Junior BOB, BOB, Junior champion Poland
Junior winner CZ,Pl, 2x Junior BOB, BOB, Junior champion Poland

 

Prosto Chudo

Prosto Chudo

!!! Český šampion !!! Slovenský šampion !!! Polský šampion !!! Ruský šampion !!!
Junior šampion Montenegro, Junior šampion Rakouska, Junior šampion Polska, Junior šampion Chorvatska!
vice junior šampion Lucemburska,
BIG junior III, 3x Nejlepší fena plemene
!!! Czech Champion !!! Slovak Champion !!! Polish Champion !!! Russian Champion !!!
Junior champion of Montenegro,
Junior champion of Austria,Junior champion Poland, Junior champion of Croatia!
vice junior champion of Luxembourg,
BIG junior III, 3x Best female of breed

New Acro

Šampion Ruska !!! Champion of Russia !!!

Shallow River´s

Český, Polský , Ruský a Slovenský šampion! Šampion Bosny a Hercegoviny! Klubový šampion!
čekatel  Chorvatského a Slovinského šampiona , Klubový vítěz, 2x BOB, res.BIG

Czech , Poland ,Slovak and Russia champion! Champion of Bosnia and Hercegovina! Club champion!
waiter Slovenia and Croatia champion, Club winner, 2x BOB, res.BIG

Shallow River´s


!!!INTERŠAMPION!!!

šampion Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Polska, Slovenska, Ruska, Bulharska a Čech! Klubový šampion!
 GRAND šampion SK! Čekatel šampiona Slovinského, Maďarského a Chorvatského
!!!INTERCHAMPION!!!
champion Bosna and Hercegovina, Montenegro, Poland, Slovak, Russia, Bulgaria and Czech! Club champion!
Slovak GRAND Champion! Waiter of champion   Slovenia, Hungary and Croatia

del Whymper delle G. Jorasses

!!!INTERŠAMPION!!!
Slovenský, Český, Bulharský, Polský, Srbský a Bosenský šampion!
 čekatel  Maďarského, Slovinského a Chorvatského šampiona!
!!!INTERCHAMPION!!!
Slovak, Czech, Bulgaria, Poland, Serbia and Bosnia champion!
 waiter  Hungary, Slovenia and Croatia Champion,