Kliknutím na obrázek, jméno psa nebo jeho chovatelskou stanici se dostanete na osobní stránku jmenovaného psa :-)
  Click on picture, dog´s name or his breed station and you can see personal page of choosen dog :-)

Shallow River´s

Šampion Čech, Polska, Slovenska, Rakouska, Srbska a Černé hory, Bosny a Hercehoviny, Ruska, Slovinska, Chorvatska, Klubový šampion
Evropský vítěz mladých 2005, 3x BIG, BIS!
2x Nejlepší plemeník Klubové a Speciální výstavy 2007!
Champion Czech, Poland, Slovak, Austria, Serbia and Montenegro, Bosna and Hercegovina, Russia, Slovenia,Croatia, Club champion
Europa young winner 2005, 3x BIG, BIS!
2x Best progeny on Club and Speciality show 2007!
CHAMPION PRODUCER

Sunshine

Český, Polský, Slovinský, Slovenský, Chorvatský, Italský, Ruský, Litevský a Srbský šampion!
GRAND šampion CZ + SK! Před dokončením šampiona Rakouska
Klubový vítěz 2007, Vítěz speciální výstavy 2007!
PES ROKU 2007 !!a res. PES ROKU 2008 Multi BIS !!

Champion Slovenia, Czech, Serbia, Italy, Montenegro, Croatia, Russia, Lithuania and Poland!
 GRAND Champion CZ + SK! Need one CAC for champion  Austria
Club winner 2007! Winner of speciality show 2007!
TOP DOG all breed2007 !! res.TOP dog all breed 2008!Multi BIS
CHAMPION PRODUCER
ROCK je zpět doma!!!!!!!
Rock is home again!

Prosto Chudo


4x BOB, BIG, čekatel  Interšapiona, Ruský šampion
4x BOB, BIG, waiter Interchampion, Russia champion

 

Rising Star

Čekatel Polského šampiona,čekatel českého šampion a Interšampiona, 3x BOB, BIG, BOD, r.BIS

  candidate to Poland champion,Czech champion and Interchampion, 3x BOB, BIG, BOD, r.BIS

Duhový most Rainbow bridge

Sunshine

Šampion Itálie, Polska, Slovenska, Litvy, Česka, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Slovinska, Chorvatska. Rakouský a ČeskýVeterán šampion, Klubový šampion
 3x BIG + 3x BIS

Champion Italy, Poland , Slovak, Czech, Lithuania, Bosnia and Hercegovina, Russi, Croatia, Slovenia.
Austrian and Czech Veteran champion, Club champion
 3x BIG + 3x BIS
CHAMPION PRODUCER

del Whymper delle Grandes Jorasses

5x BOB, BIS junior 3.místo, Polský, Slovinský a Slovenský junior šampion,
šampion Bosny a Hercegoviny, Slovenský šampion, Italský šampion

5x BOB, Young BIS3, Poland, SLovenia and Slovak  young champion
champion Bosna and Hercegovina, Slovakian champion, Italian champion
CHAMPION PRODUCER


INTERŠAMPION
Italský šampion, šampion San Marino, Polský šampion, Italský junior šampion
čekatel šampiona Rakouska a Čech
BEST IN SHOW

INTERCHAMPION
Italian champion, champion of San Marino, Polish champion,  Italian junior champion
candidate to Austrian and Czech champion
Best In Show winner
CHAMPION PRODUCER

Snowcrest’s

4. nejúspěšnější mladý pes v ČR 2007 (z 28 bodovaných psů, zúčastněn pouze 3 výstav v ČR!!)
CAJC, čekatel českého junior šampiona, Vítěz Speciální výstavy mladých, 5x CAC
ČESKÝ ŠAMPION

4th best young male in Czech 2007 (from 28 young males, took part in only 3show)
CACJ, waiter of Czech Junior Champion,
Speciality Junior winner, 5x CAC
CZECH CHAMPION