Standard  FCI (20.4.1998)

.208

Pvod: Tibet

Patronace:Velk Britnie

Klasifikace: FCI skupina IX. spoleent psi

Celkov vzhled : Statn,bohat osrstn pes,se zeteln arogantnm chovnm a hlavou jako chryzantma.

Charakteristika : Inteligentn,aktivn a ostrait.

Temperament : Ptelsk a nezvisl.

Hlava a lebka : Hlava irok,kulat,irok mezi oima,pi zatesen hlavy srst bohat pepadv pes oi.Bohat vous a knr ,chlupy,kter rostou nahoru na nose vytvej zeteln tzv.chryzantmov dojem.Tlama dostaten irok,tvercov,krtk ,ne zvrsnn, ploch a osrstn.Noc ern,ale jtrov zbarven u jtrovch jedinc nebo jedinc s jtrovmi znaky.Dlka asi 1 (2,54 cm) od piky nosu po konec stopu.Nos rovn nebo pika lehce zdviena nahoru.Vrch nosn ke by ml bt v rovin nebo pod doln hranic onch vek.irok nosn nozdry.Nos smujc dolu je krajn nedouc tak,jako seven nozdry.Pigmentace hmoty ,pokud mono neporuena.

Oi : Velk, kulat, hlubok ,umstn co nejvce od sebe a ne vypoukl.Pvtiv vraz.U jtrovch jedinc  nebo jedinc s jtrovmi znaky je povoleno svtlej zbarven o.Nesm bt viditeln blmo.

Ui : Velk s dlouhmi zvsy ,neseny splvav dol, nasazeny tsn pod vrcholem lebky, jsou tak bohat osrstny, e se zd, e splvaj se srst na krku.

Tlama : irok, lehk pedkus nebo kleov skus, pysky v rovin.

Pedn bhy : Lopatky posazen dost dozadu.Nohy krtk,svalnat, s pevnmi kostmi co mon nejrovnj, konzistentn natolik, aby udrely irok hrudnk.

Tlo : Kohoutkov vka men ne vzdlenost mezi kohoutkem a koenem ocasu, pevn, hrudnk irok a hlubok, ramena pevn, z rovn.

Zadn bhy : Krtk a svalnat s dobrmi kostmi, pi pohledu zezadu rovn, stehna dobe zaklenut a svalnat.Vzhledem k bohatmu osrstn vypadaj zadn konetiny mohutn.

Tlapky : kulat, pevn s dobrmi poltky, s tm, e jsou bohat osrstn, vypadaj velk.

Ocas : S bohatm chocholem, nesen vesele pes z, vysoko nasazen, vka nesen ocasu m bt zhruba v rovin s hlavou, aby dala vyven vraz zvete.

Krok : Arogantn, pedn bhy jdou hodn dopedu,siln pohyb zdi, pi pohybu cel poltky jsou zezadu vidt.

Srst : Dlouh, hust, nikoliv kadeav, s hustou podsadou, mrn zvlnn je povoleno, srst se na hlav doporuuje vyvazovat.

Barvy : Vechny barvy jsou povoleny, bl lysina na ele a bl koneek ocasu jsou vysoce douc u dvoubarevnch zvat.

Vha : 4,5 8 kg, ideln vha 4,5 7,30 kg.

Vka : Kohoutkov vka maximln 26,7 cm, nejdleitj je ovem charakteristika typu a rasy, kter v dnm ppad nesm bt obtovna samotn velikosti.

Vady : Jakkoliv odchylka od ve uvedench bod se povauje za vadu a vnost s n by mla bt posuzovna, by mla bt v pesn proporci k jejmu stupni.

Poznmka : Psi by mli mt dv zjevn normln varlata, pln sestoupl.